Vår 30 dagars nöjdhetsgaranti

Supreme Suspensions Lifts erbjuder en 30 dagars nöjdhetsgaranti från och med dagen för mottagandet av varan, alla returer kräver auktorisering av Supreme Suspensions. Av någon anledning som den oanvända produkten inte uppfyller köparens förväntningar kan köparen returnera varan mot full återbetalning av köpeskillingen. I det fall köparen beslutar att returnera varan står köparen för fraktkostnader och eventuella kostnader för borttagning/installation av delen, returinformation ska även tydligt anges på returetiketten eller kartongen för behandling. Icke-defekta varor är inte kvalificerade för retur eller utbyte efter 30-dagarsperioden.

30 dagars nöjdhetsgaranti täcker inte artiklar som: har ändrats, missbrukats, installerats på en annan applikation (annat än vad den annonserades för), installerad felaktigt vilket resulterat i skada eller använts i någon tävlings-/tävlingsapplikation. Returnerade varor måste förpackas och skickas på ett sätt så att de inte skadas under transporten.

För att göra anspråk under denna garanti, vänligen kontakta Supreme Suspensions Lifts per telefon under normala öppettider eller via e-post när som helst. Observera att vi svarar på alla meddelanden inom 1 hel arbetsdag. Till exempel, om ett meddelande lämnas på fredag ​​kl. 18.00, kommer det att besvaras före följande måndag kl. 18.00, så länge som måndagen inte infaller på en nationell helgdag.

30 dagars nöjdhetsgaranti kan förlängas under speciella omständigheter med möjlighet till Supreme Suspension Lifts.


Garantidetaljer

Supreme Suspensions utökar en begränsad livstidsgaranti till de strukturella komponenterna i sina produkter och garanterar deras produkter under hela livstiden för varje produkt mot tillverkarens defekter i material och utförande så länge som den ursprungliga köparen äger fordonet. Livstidsgaranti är ej överlåtbar och köpbevis kan begäras vid inlösen av garantiprivilegier.

Villkoren för garantin är: Produkterna ska endast ha varit föremål för normal användning** och service och får inte ha missbrukats, försummats, ändrats, felaktigt installerat eller skadats på annat sätt; och det ska inte finnas några bevis för manipulering eller avsiktlig missbruk eller förstörelse. Defekter i Supreme Suspensions-produkter kommer endast att fastställas av Supreme Suspensions och inte av någon representant, distributör eller återförsäljare av eller för Supreme Suspensions. När ett defekt har fastställts kommer Supreme Suspensions enda skyldighet att vara att reparera eller ersätta den defekta delen med samma eller liknande produkt.

Supreme Suspensions måste godkänna returen av alla påstådda eller defekta delar innan den returneras. Den part som gör anspråket måste betala alla frakt- och transportkostnader i förskott. Supreme Suspensions accepterar inga avgifter för köpta delar om inte garantivillkoren har uppfyllts.

Supreme Suspensions förbehåller sig rätten att ersätta, avbryta, ändra eller modifiera någon produkt eller del därav, när som helst utan föregående meddelande. I sådana fall kan Supreme Suspensions, efter eget gottfinnande, ersätta den garanterade produkten. Om ersättningsprodukten behövs innan den defekta varan skickas tillbaka, måste köparen lämna en deposition för hela köpeskillingen som kommer att återbetalas när den defekta varan har returnerats och bedömts vara berättigad.

Ingen Supreme Suspensions representant, distributör eller återförsäljare är auktoriserad att för Supreme Suspensions åta sig några andra skyldigheter eller skulder i samband med produkten, eller ändra villkoren i denna garanti på något sätt.

Supreme Suspensions ska inte hållas ansvarigt för skador, inklusive särskilda, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår ur eller i samband med prestanda för en Supreme Suspensions-produkt eller dess användning av ägaren.

Icke-Supreme Suspensions-tillverkade produkter har den garanti som förlängs av deras tillverkare.

**Undantag från vår begränsade livstidsgaranti inkluderar slitageartiklar som monteringar, bussningar eller någon form av kosmetisk skada (finish, bucklor och repor), eftersom dessa komponenter och problem kan slitas ut eller uppstå naturligt med tiden. Dessa artiklar täcks av en 90 dagars begränsad garanti tillsammans med andra icke-fjädrande artiklar som anges ovan.


Telefon: 1-888-810-6791
Mån-fre: 8:00 – 16:00 (pst)
Lördag: 8:00 – 12:00 (pst)
Söndag: Stängt